ศูนย์โอทอป

   
 


 

 

OTOP

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สินค้า

แผนการตลาด

ศูนย์โอทอป

ติดต่อเรา

Counter

 


     
 

ศูนย์โอทอป

 


ein Bild

 

 1. เงินลงทุนเปิดศูนย์จำหน่ายและ/หรือบริการสมาชิกบริษัทโอทอป เน็ตเวิร์คเวิร์ลไวด์
- Kiosk ( ศูนย์ขนาดเล็ก ) = 30,000 บาท
- Stockits ( ศูนย์ขนาดกลาง ) = 200,000 บาท
- Business Center ( ศูนย์ขนาดใหญ่ ) = 400,000 บาท

2. สถานที่
- มีเคาเตอร์รับสั่งและจ่ายสินค้า
- มีห้องบรรยายและจัดประชุมสมาชิก (สำหรับศูนย์ขนาดกลาง, ใหญ่ )
- มีพื้นที่จัดวางสินค้า
- บริเวณด้านหน้ามีจุดที่ติดตั้งป้าย OTOP Network Worldwide

3. คุณสมบัติของผู้ที่เปิดศูนย์
- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 60 วัน
- มีตำแหน่ง Manager  และมีจำนวนสมาชิกภายใต้องค์กร ไม่น้อยกว่า 100 คน

4. สินค้าหมุนเวียนภายในศูนย์
- ทางบริษัทฯจะจัดเตรียมสินค้าหมุนเวียนให้ศูนย์เป็นมูลค่า 1 เท่า ของเงินลงทุนของศูนย์

6. ห้ามศูนย์ที่ขึ้นป้าย  OTOP Network Worldwide  จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทอื่น7. เงื่อนไขการทำงานและแจงยอด
เมื่อสมาชิกไปซื้อสินค้า ณ ศูนย์ไหน ให้ศูนย์นั้นทำการแจงยอดกับทางบริษัทไม่เกินวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นๆ

5. การยกเลิกหรือคืนศูนย์
- สมาชิกสามารถคืนหรือยกเลิกศูนย์ได้แต่ต้องแจ้งเหตุผลของการคืนให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน   

ศูนย์กรอกแบบฟอร์มการแจงยอดและรวมจำนวนเงิน    
ให้ศูนย์โอนเงินเข้าบัญชี  บริษัทโอทอป เน็ตเวิร์คเวิร์ลไวด์  จำกัด  
ธนาคารกสิกรไทย  สาขารัชดาภิเษก  ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่  089-2-38393-8    ตามจำนวนเงินที่แจงยอด   พร้อมทั้ง  FAX   สลิปการโอนเงินและเอกสารการแจงยอด  มาที่หมายเลข  FAX : 276-9416  เมื่อบริษัทได้รับเอกสารเรียบร้อย    บริษัทจะทำการส่งสินค้าคืนให้ศูนย์ตามจำนวนที่แจงยอดหรือส่งเอกสารทางจดหมาย  EMS  โดยส่งพร้อมใบสมัครตัวจริง  บริษัทจะลงยอดตามที่จดหมายประทับตราวันที่ส่ง

- ทางศูนย์จะต้องส่งต้นฉบับใบสมัครแผ่นที่ 1 (สีขาว) และสำเนา (สีเขียว) ให้กับบริษัทเพื่อทางบริษัทจะได้เซ็นรับแล้วอัปเดทข้อมูล จากนั้นบริษัทจะส่งสำเนาใบสมัคร (สีเขียว) คืนให้กับศูนย์ ทางศูนย์สามารถเช็คข้อมูลได้ทางอินเตอรเน็ต ที่ www.otopnetwork.com เพื่อตรวจสอบสายงาน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าดูข้อมูล

-รายละเอียดรายได้ของศูนย์จะโชว์อยู่ในสเตทเม็นท์ ของรายได้ ตามแผนการตลาด ซึ่งออกให้หลังปิดยอด  ซึ่งบริษัท จะจัดส่งให้
- ทางบริษัทปิดยอดจำหน่ายทุกวันศุกร์ต้นเดือน ของ

เดือนถัดไป และเริ่มเดือนใหม่   ทุกวันเสาร์แรกของเดือน   ตัวอย่าง  รอบจำหน่ายเดือนพฤศจิกายน 2548  เริ่ม เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 48 สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 48
- การส่งสินค้าคืนให้ศูนย์ บริษัทจะทำการส่งคืนให้ศูนย์โดยสะสมให้ครบ 5,000 บาท  จะทำการส่งให้  กรณีต้องการสินค้าเร่งด่วน  แต่ยอดไม่ถึง 5,000 บาท  ทางศูนย์จะต้องจ่ายค่าจัดส่ง  200 บาท

-การแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อชดเชยสินค้าที่ขายได้มากกว่านั้นทางศูนย์สามารถทำได้โดยสินค้าต้องมีมูลค่าในราคาสมาชิกที่เท่ากันและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

8. การยกเลิกสัญญา
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาของศูนย์นั้นๆ หากกระทำผิดเงื่อนไขอย่างร้ายแรงหรือมีการร้องเรียนจากสมาชิก ทั้งนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการสืบสวนและสอบสวนอย่างเป็นธรรม9. ผลประโยชน์ที่ศูนย์จะได้รับ
ยอดที่มีการแจงผ่านศูนย์ขนาดใหญ่รวมทั้งเดือนจะได้รับ 9% ของ PV ทั้งหมด (หมายถึง PV ที่เกิดจาก Fast Start Bonus และ Deep Impact)

ยอดที่มีการแจงผ่านศูนย์ขนาดกลางรวมทั้งเดือนจะได้รับ 7% ของ PV ทั้งหมด (หมายถึง PV ที่เกิดจาก Fast Start Bonus และ Deep Impact)

ยอดที่มีการแจงผ่านศูนย์ขนาดเล็กรวมทั้งเดือนจะได้รับ 5% ของ PV ทั้งหมด (หมายถึง PV ที่เกิดจาก Fast Start Bonus และ Deep Impact)
ทางบริษัทฯจะทำการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ให้ศูนย์วันที่  20 ของเดือนถัดไป

 

10.  อุปกรณ์หรือสิ่งที่ทางศูนย์จะต้องเตรียมและสิ่งที่บริษัทจัดให้ ( เฉพาะศูนย์ขนาดใหญ่ )
- Computer มาตรฐาน 1  เครื่อง
- โทรศัพท์ 1 เลขหมาย
- ชั้นวางสินค้าและตู้โชว์
 

สิ่งที่บริษัทจัดเตรียมให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ป้ายชื่อศูนย์โอทอปเน็ตเวิร์คเวิร์ลไวด์

 

สนใจสมัครเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ติด่อคุณ อุทก โชติยุทธ์ โทร 0867700660 หรือทางอีเมลล์ kaper8888@hotmail.com

 
 

Today, there have been 21773 visitorson this page!