แผนการตลาด

   
 


 

 

OTOP

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สินค้า

แผนการตลาด

ศูนย์โอทอป

ติดต่อเรา

Counter

 


     
 

แผนการตลาด

ein Bild
 

 ein Bild

แผนส่วนที่ 1  Fast Start Bonus 

รายได้จากการ Sponsor ส่วนตัว

(ผู้สปอนเซอร์ต้องเป็นสมาชิกสมบูรณ์ Active Member จึงจะมีสิทธิ์รับรายได้ดังนี้)

 • Sponsor ส่วนตัว 
  ยอดซื้อ 500 PV.แรก.
  ผู้แนะนำได้รับ Fast Start 48 % (240 บาท)* และจ่าย Super-match 3 ชั้น การ Sponsorให้ผู้แนะนำ

 • หากซื้อสินค้า“ชุดสินค้าแนะนำ” มูลค่า ~1,000-1,700 บาท คะแนน 400 PV.
  ผู้แนะนำได้รับ Fast Start  60 % (240 บาท) นำจ่ายเข้า Super-match 3 ชั้น การ Sponsor

 • จ่ายรายได้ทุกสัปดาห์  คำนวณทุกวันศุกร์ จ่ายวันศุกร์ถัดไป โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร

  สมาชิกที่เป็น Active member แล้ว สามารถรับรายได้ Fast Start จากการสปอนเซอร์
  (แนะนำโดยตนเอง) ตลอดไป โดยไม่จำเป็นต้องมียอดส่วนตัว ส่วนรายได้ส่วนอื่น
  รวมทั้ง Super-match ต้องรักษายอดต่อเดือน 400 pv. จึงจะมีสิทธิ์รับรายได้

 
ein Bild

*แผนส่วนที่ 2 Deep Impact และ 3 Pool Bonus 


ein Bild

(สร้าง  2 Leg แต่ละสายมียอดสะสม 20,000 pv.)
และมีวิธีขึ้น Manager ได้หลายแบบ กรุณาสอบถามผู้แนะนำ
 

 

ein Bild

การรักษาคุณสมบัติส่วนตัว
เพียงแค่ซื้อสินค้า บริโภคเดือนละ 400 pv. หรือซื้อชุดแนะนำ 400 pv.
เป็นการรักษาคุณสมบัติ ทุกตำแหน่ง และมีสิทธิ์รับรายได้ทุกอย่าง

 

ein Bild

แผนส่วนที่ 5 โบนัสส่วนตัว Personal Bonus

ถ้าซื้อยอดส่วนตัวเกินกว่าที่รักษาคุณสมบัติ 
จะได้รับส่วนลดส่วนตัว  (เฉพาะส่วนที่เกิน  400  PV.) 
กลับคืน  36%  ของ  PV
และนำจ่ายให้ผู้แนะนำ  ( Super - Match)  ขึ้นไปอีก  3  ระดับชั้น                            
*  คำนวณวันปิดรอบเดือน  และจ่ายทุกวันที่  20  เดือนถัดไป

 
ein Bild 

ตำแหน่งแห่งเกียรติยศและอิสรภาพแห่งเวลา *
* ประธานโอทอป President *
เกษียร : บำนาญ : หยุดทำงาน รายได้ไม่หยุด : หนึ่งดียวไม่เหมือนใคร

Pool Bonus ยอดขายทั่วโลก 3 %
รับรายได้ตลอดกาล หารเท่ากันทุกคน

 

การปิดยอดและรับรายได้  

•Fast Start ปิดยอดทุกวันศุกร์ จ่ายวันศุกร์ถัดไป

• Personal Bonus +Deep Impact + Super-Match + Pool Bonus

ปิดยอดทุกวันศุกร์แรก ของเดือนถัดไป จ่ายโบนัสทุกวันที่ 20 โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 
 

Today, there have been 21773 visitorson this page!