เกี่ยวกับเรา

   
 


 

 

OTOP

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สินค้า

แผนการตลาด

ศูนย์โอทอป

ติดต่อเรา

Counter

 


     
 


ein Bild

ความเป็นมาของเรา

OTOP เป็นโครงการที่รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้เกิดขึ้น
โดยอาศัยความสามารถจากภูมิปัญญาคนไทยในแต่ละท้องถิ่น...
จากชาวบ้านซึ่งเป็นคนระดับฐานรากของประเทศ โครงการนี้จะสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่หลากหลายครอบครัวทั่วประเทศ ซึ่งมีผลให้ฐานรากของประเทศเข้มแข็ง

OTOP Network Worldwide จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการตลาดสินค้าจากโครงการ OTOP อย่างจริงจังและเป็นบริษัทฯที่ส่งเสริม "ภูมิปัญญาของคนไทย" โดยใช้ระบบการตลาดแบบเครือข่าย ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับว่า เป็นระบบทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดแบบเครือข่ายสามารถให้โอกาสสร้างธุรกิจ แก่คนจำนวนมาก โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เพศ ระดับการศึกษา ฐานะทางการเงิน รูปร่างหน้าตา เชื้อชาติ ศาสนา หรือแม้กระทั่งประสบการณ์

การเข้าร่วมธุรกิจ ถ้าท่านศึกษาดูให้ดีต่อไปจะเห็นได้ว่า แทบจะไม่ได้ใช้เงินลงทุนต่างหากใดๆเลยนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในของใช้จำเป็นประจำวันซึ่งปรกติท่านก็ต้องใช้จ่ายอยู่แล้ว

ปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขด่วน!!

ในขณะนี้ สถานการณ์ทางด้านความเป็นอยู่ของเรากำลังเป็นที่น่าวิตกมาก!! โดยเฉพาะสภาวะที่น้ำมันมีราคาที่สูงขึ้นตลอด และไม่มีท่าทีว่าจะหยุด จึงส่งผลต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และระดับบุคคลระดับประเทศ ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศอย่างมหาศาล

ระดับบุคคล ทำให้ประชาชนเกือบทั้งประเทศมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
แม้ว่าท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในการดำเนินชีวิต เช่น นักเรียน หรือผู้ที่ทำงานประจำ ในแต่ละวันท่านก็เดินทางไป-กลับในที่เดิมเหมือนทุกๆวัน แต่เวลานี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของทุกคนสูงขึ้นแน่นอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะสูงขึ้นตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ในส่วนรายรับก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีทางที่จะได้เพิ่มขึ้นจากงานที่ท่านทำอยู่

เวลานี้คนไทยเราทุกคนจึงอยู่เฉยไม่ได้แล้ว!!!  เพราะถ้าเราไม่ทำอะไร อีกไม่นานท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น?

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องร่วมใจกันฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ ด้วยการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยเท่านั้น เพื่อไม่ให้เงินไหลออกนอกประเทศมากขึ้น สินค้าไทยที่มีมาตราฐานส่งออกและได้รับการยอมรับจากชาวต่างประเทศมากมายคือ สินค้าในโครงการ OTOP ซึ่งสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตราฐานตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป จะมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากสินค้าในท้องตลาด แต่หลายรายการมีคุณภาพสูงกว่าด้วยซ้ำไป

ข่าวดี!!!...การบริโภคสินค้าจาก OTOP สามารถมีส่วนให้ท่านได้รับผลตอบแทนกลับคืน ทำให้การซื้อใช้สินค้าไม่ได้เป็นภาระ แต่กลับกลายเป็นแนวทางในการต่อสู้กับภาวะที่น้ำมันทำให้ค่าใช้จ่ายของท่านสูงขึ้น และถ้ามีผู้สนับสนุนมากขึ้น ท่านอาจจะได้รับผลตอบแทนมากเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอย่างสบายๆ โดยท่านสามารถหยุดการทำงานได้อย่างถาวร แต่ผลตอบแทนดังกล่าวไม่ได้หยุดตามไปด้วย และยังให้ผลตอบแทนไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับท่านได้หากท่านบริโภคสินค้า OTOP โดยเข้าร่วมในโครงการของ บริษัท โอทอปเน็ตเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯของคนไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อกอบกู้สภาวะเศรษฐกิจไทยที่กำลังอ่อนแอ

ดังนั้น ถ้าคนไทยร่วมกันสนับสนุนโครงการ ผลที่จะได้รับคือ ตลาดสินค้า OTOP จะขยายตัวโตขึ้น อันมีผลให้ผลตอบแทนสู่ผู้เข้าร่วมโครงการก็จะสูงขึ้น และยังมีผลไปถึงผู้ผลิตซึ่งต้องผลิตมากขึ้นจึงทำให้ต้องจ้างแรงงานท้องถิ่นมากขึ้นด้วย และผลที่ได้ก็คือ ประชากรฐานรากของประเทศจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
และจะกลับมาสนับสนุนการบริโภคอีกระลอกหนึ่ง

ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะต้องมีจิตสำนึกรักชาติ รักแผ่นดินเกิด รักเมืองไทยของเรา มาร่วมเป็นพลังไทย สร้างสรรนิยมไทย กินของไทย ใช้ของไทย เงินทองไม่รั่วไหล  เศรษฐกิจไทยเจริญ  สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพลังไทย วันนี้ช่วยชาติ ท่านทำได้มากกว่าที่คิด !

พี่น้องคนไทยที่รัก

ท่านสามารถเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพลังไทยได้ 3 รูปแบบ

1. ผู้บริโภค กินของไทย ใช้สินค้าไทย ท่านช่วยชาติได้

2. ผู้จำหน่ายสินค้าอิสระ เป็นนักธุรกิจโอทอป มีเงินโบนัสปันผลทุกสัปดาห์

3. ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป ลงทุนเบื้องต้นเพียงแค่ 20,000 บาท ก็สามารถเปิดศูนย์จำหน่ายได้

สมัครเป็นสมาชิกหรือเปิดศูนย์ โปรดติดต่อ นายอุทก โชติยุทธ์ โทร 086-7700-660 หรือติดต่อทาง อีเมลล์ kaper8888@hotmail.com

 
 

Today, there have been 21773 visitorson this page!