วิสัยทัศน์

   
 


 

 

OTOP

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สินค้า

แผนการตลาด

ศูนย์โอทอป

ติดต่อเรา

Counter

 


     
 

 
ein Bild

วิสัยทัศน์(vision)

 • เป็นผู้นำในธุรกิจระบบเครือข่ายสหกรณ์มวลชน ที่มุ่งสร้างความสำเร็จให้สมาชิก

 • ส่งเสริมสินค้าไทยขยายสู่สากลและทั่วโลก

 พันธกิจ(mission)

 • สร้างบุคคลากรเข้าสู่วิชาพีพในระบบเครือข่าย OTOP Network หรือเรียกว่าระบบเครือข่ายสหกรณ์มวลชน จำนวนกว่า 1,000,000 บาท

 • สร้างและพัฒนาให้เกิดศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าOTOP ในระบบเครือข่ายทุกอำเภอมั่วประเทศภายใน 5 ปี 1,000 ศูนย์

 • สร้างและพัฒนาให้เกิดศูนย์ให้เกิดศูนย์สินค้าและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบเครือข่ายทุกภูมิภาคทั่วโลกภายใน 5 ปี

 • สร้างและพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ได้ปีละกว่า 10,000,000,000 บาท ภายในปี่ที่ 5 ให้มีอัตราความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

 • สร้างและพัฒนาให้เป็นบริษัมมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นการบริหารอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลที่มีวัฒนธรรมองค์กร

ใครที่พบก่อน คิดได้ก่อน ลงมือทำก่อน ย่อมสำเร็จก่อน

ใครที่ทำและทำต่อเนื่อง ย่อมสำเร็จแน่นอน

จุดเด่นของธุรกิจOTOP

 •  มีโรงงานสนับสนุน ระดับ SMEs ประมาณ 100 กว่าโรงงาน

 •  มีแหล่งผลิตระดับรากหญ้าภูมิปัญญาไทย มากกว่า 50,000 รายให้คัดเลือก

 •  สินค้าคุณภาพสูง ราคายุติธรรม

 •  โลโก้ OTOP รัฐบาลทำโฆษณา มากว่า 4 ปี

 •  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นิยมไทย ใช้ของไทย OTOP Network Worldwide ร่วมต่อยอดให้รัฐบาล บรรลุเป้าหมาย 100,000 ล้านบาท ต่อปี

 •  คนไทยและทั่วโลก ยอมรับในสินค้า OTOP

 •  แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจโลก กำลังถดถอย ราคาน้ำมันพุ่งสูงสุด คนไทยจะนิยมบริโภคภายในประเทศมากขึ้นและใช้ของที่จำเป็น  OTOP จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของ โอทอป เน็ตเวิร์ค เวิร์ไวด์

 • ผลิตภัณฑ์ มี 5 กลุ่ม

 • จำนวนสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ

 • โอกาสสร้างยอดขายในระบบเครือข่ายมากกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี 

ein Bild

 
 

Today, there have been 21773 visitorson this page!